1.1. Дані Правила регулюють відносини між ФУДСТР - мобільним додатком, призначеним для інформування про властивості харчових продуктів, в особі Компанії, що ним володіє (далі - Додаток) та Користувачем з приводу використання функціоналу Додатку, реєстрації, прав інтелектуальної власності та інших умов взаємодії між Додатком та Користувачем;

1.2. Факт використання Користувачем Додатку у будь-який спосіб підтверджує ознайомлення Користувача з даними Правилами, їх повне розуміння, повне та беззаперечне погодження з даними Правилами в останній редакції, а також те що Користувач досяг 18-річного віку, має повну дієздатність, його волевиявлення є вільним, усвідомленим, відповідає внутрішній волі та не потребує будь-якої згоди третіх осіб. Якщо будь-яка з обставин перерахованих в даному пункті не існує або перестає існувати, то Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Додатку з вилученням усієї розміщеної ним у Додатку інформації.

2.1. Додаток надає Користувачу інформацію щодо харчових продуктів в значенні п.92 ч.1 ст.1 закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

2.2. Додаток не гарантує, що База даних продуктів та складових та/або точний склад аналізованих продуктів є абсолютно надійними. Можуть існувати помилки композиції, виявлення, тощо. Користувачу слід завжди перевіряти інформацію яка міститься на упаковці продукту та повідомляти Додаток про будь-які виявлені помилки;

2.3. Оцінка продуктів, присвоєна Додатком, складає припущення, засноване на складниках продукту повідомлених його виробником через маркування та/або іншу загальнодоступну для споживачів інформацію, або іншим чином;

2.4. Терміни Додатку "відмінно", "добре", "погано", "високий ризик", "помірний ризик", "низький ризик", "без ризику" та інші є відносними та відображають лише припущення Додатку про відповідний інгредієнт (інгредієнти), які містяться в продукті на основі загальнодоступних джерел. Ці прикметники не відносяться до самого продукту чи його сутнісних якостей, а також не є офіційним джерелом інформації про ризик харчових продуктів та/або медичною консультацією;

2.5. В разі виявлення виробником (продавцем, дистриб’ютором, тощо) невідповідності у складниках продукту, або незгоди з оцінкою продукту, іншою інформацією про продукт у Додатку, така особа може надати Додатку достовірну інформацією з відповідними доказами, після чого Додатком можуть бути внесені відповідні уточнення.

3.1. Додаток може використовуватись лише в межах того, що їм передбачено, згідно з даними Правилами та чинним законодавством. Використовуючи Додаток Користувач мають переконатись що використання ними Додатку не порушує законодавства, моралі, прав Додатку та/або третіх осіб;

3.2. Додаток призначений виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали Додатку, поширювати для комерційних та інших цілей без прямого дозволу Додатку. Користувачі не можуть відтворювати, копіювати, продавати, перепродавати або використовувати будь-яку частину Додатку без попереднього письмового дозволу Додатку, наданого безпосередньо, або згідно встановлених Додатком умов;

3.3. Додаток залишає за собою право вжити будь-яких відповідних заходів для захисту законних прав та інтересів, включаючи заборону Користувачу доступу до Додатку, повідомлення про будь-які проступки, здійснені через Додаток, компетентним органам;

3.4. Користувач може розміщувати у Додатку інформацію, використовуючи виключно відкриті та спеціально призначені для Користувачів інструменти та можливості Додатку. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації в таких полях, Додаток на власний розсуд може обмежити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Додатку.

3.5. Інформація, яка розміщується Користувачем у Додатку має бути достовірною, актуальною, повною, не порушувати у будь-який спосіб прав Додатку та/або третіх осіб, не порушувати чинне законодавство України та/або данні Правила. Користувач зобов’язаний слідкувати за відповідністю розміщеної ним раніше інформації критеріям передбаченим даним пунктом та в разі невідповідності негайно усувати таку невідповідність.

3.6. У випадках якщо інформація розміщена Користувачем викликає сумнів у Додатку, Додаток має право вимагати у Користувача офіційного підтвердження достовірності, актуальності, повноти, законності, тощо такої інформації, а також особистості Користувача;

3.7. Додаток має право на власний розсуд використовувати та вилучати будь-яку інформацію розміщену Користувачем;

3.8. Користувач можете звертатися до Додатку з питаннями, побажаннями, зауваженнями щодо поліпшення роботи Додатку, або з якою-небудь іншою інформацією. При цьому Користувач гарантує, що дане звернення ніяким чином не порушує чинне законодавство України та права та інтереси третіх осіб.

4.1. Реєстрація та/або створення Профілю Користувача може бути обов’язковою умовою використання Додатку. Одному Користувачу відповідає один профіль, який має бути створений ним особисто, генерація профілю автоматичними засобами заборонена;

4.2. Додаток вживає заходів по забезпеченню конфіденційності інформації отриманої від Користувача, в тому числі персональних даних, детальніші умови містить Політика конфіденційності мобільного додатку "ФУДСТР", яка є невід’ємною частиною даних Правил;

4.3. При реєстрації у Додатку та його подальшому використанні, Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Додаток залишає за собою право розсилки інформації підібраної на власний розсуд за контактними даними Користувачів, надіслання Користувачу пуш-ап, та/або інших повідомлень. Користувач може відмовитись від розсилки інформативних повідомлень надіславши електронного листа за адресою: mail@raccoon.pet. При відмові Користувача від розсилки Додаток виключає адресу Користувача з відповідної розсилки;

4.4. Після реєстрації у Додатку Користувач особисто несе відповідальність за безпеку логіну та паролю та за всі дії вчинені під його логіном та паролем. У разі розголошення пароля, або появи можливості такого розголошення, Користувач зобов’язаний негайно змінити скомпрометований пароль;

4.5. Користувач має право в будь-який час без пояснення причин припинити користування Додатком та/або видалити свій профіль;

4.6. Додаток має право на свій розсуд, без попередження заблокувати або видалити профіль Користувача в разі порушення законодавства, та/або даних Правил. Додаток може встановити період невикористання Додатку протягом якого призводить до автоматичного видалення профілю Користувача.

5.1. Будь-які права інтелектуальної чи промислової власності та будь-які інші ексклюзивні права на програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, вбудовані в Додаток, або пов'язані з ним, зберігаються за Додатком та/або за його ліцензіатами;

5.2. Додаток надає Користувачу невиключну відкличну ліцензію на використання програмного забезпечення та/або будь-яких інших об’єктів права інтелектуальної власності, вбудованих у Додаток в межах і для цілей, що пропонується Додатком, без права передання третім особам;

5.3. Ліцензія не надає Користувачу жодних прав на доступ, використання, модифікацію, або розкриття оригінального вихідного коду Додатку. Усі методи, алгоритми та процедури, що містяться в програмному забезпеченні та будь-якій документації на нього, повною власністю Додатку або його ліцензіарів;

5.4. Ліцензія Користувача припиняється в момент припинення використання ним Додатку внаслідок блокування або видалення його профілю, або в інших випадках на розсуд Додатку;

5.5. Без шкоди для вищезазначеного, за цією ліцензією Користувач може завантажувати, встановлювати, використовувати та запускати програмне забезпечення на дозволеній Додатком кількості пристроїв;

5.6. Додаток залишає за собою право випускати оновлення, виправлення та подальші розробки Додатку та/або пов'язаного з ним програмного забезпечення та надавати їх Користувачу. Користувачу може знадобитися завантажити та встановити такі оновлення, щоб продовжувати використовувати Додатку та/або пов'язаного з ним програмного забезпечення.

6.1. Додаток прикладає зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної у Додатку інформації. Додаток не несе жодної відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в Додатку, та/або матеріалах, що містяться в даному Додатку, а також за спричинені ними шкоду (збитки);

6.2. Інформація у Додатку оновлюється, але в будь-який момент може стати застарілою. Додаток не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з Додатку, а також за неспроможність Користувача отримати оновлення розміщеної у Додатку інформації;

6.3. Додаток не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Додатку, залишені в якості коментарів, відгуків, тощо. Позиція Додатку може не співпадати з думкою і позицією авторів коментарів, відгуків, тощо. У той же час Додаток може, на власний розсуд, вживати заходів спрямованих на недопущення публікації повідомлень, які порушують чинне законодавство, або норми моралі за обґрунтованими заявами осіб чиї права порушені;

6.4. Додаток не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача. Додаток не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Додатком, його використанням або неможливістю використання;

6.5. Додаток не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого профілю (втрату логіна, пароля, іншої інформації), а також доступу до Додатку;

6.6. При виникненні проблем у використанні Додатку, отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь- якої іншої неприйнятної інформації, у тому числі при виявленні на Додатку незаконно опубліковану інтелектуальну власність (фото, текст, тощо), користувач повинен звернутись до Додатку з відповідними доказами для того, щоб Додаток міг проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Додаток небажаної інформації;

7.1. До відносин між Додатком та Користувачем, а також до всіх похідних відносин застосовується матеріальне та процесуальне право України;

7.2. Дані Правила є договором приєднання в значенні ч.1 ст.634 ЦК України. Дані Правила вступають в силу з моменту розміщення їх у Додатку, а для окремого Користувача – з моменту початку використання Додатку і діють протягом усього періоду використання Користувачем Додатку;

7.3. Якщо будь-яке положення цих Правил визнається, стає недійсним, або не підлягає виконанню відповідно до чинного законодавства, недійсність чи не виконуваність такого положення не впливає на чинність решти положень, які продовжують діяти в повному обсязі;

7.4. Невикористання Додатком будь-якого права чи положення згідно з цими Правилами не є відмовою від такого права чи положення. Жодна відмова не вважається остаточною або постійною відмовою від такого права чи положення чи будь-якого іншого права чи положення;

7.5. Додаток залишає за собою право змінити дані Правила в односторонньому порядку без повідомлення кожного Користувача. Змінені Правила набувають чинності з моменту їх розміщення у Додатку. Використання Користувачем Додатку в будь-якій формі автоматично означає ознайомлення та повне і беззастережне прийняття умов даних Правил в останній редакції.